I – Yasal Uyarı

Yayıncı

İşbu internet sitesi, merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka Sitesi, No: 8 C Blok No: 2,3,4,5, Ümraniye, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 636899 sicil numarası altında kayıtlı bir anonim şirket olan Sephora Kozmetik Anonim Şirketi (“Sephora”) tarafından hazırlanarak düzenlenmiştir.

Sephora Kozmetik A.Ş.

Telefon Numarası: 0 (216) 999 33 50

Kayıtlı E-posta Adresi: sephorakozmetikas@hs02.kep.tr 

Vergi Dairesi ve Numarası: Alemdağ Vergi Dairesi, 7610488917

Mersis No: 0761 0488 9170 0012

Yer Sağlayıcı

Site, Fransa yasalarına göre kurulmuş olan ve varlığını sürdüren, merkezi 35 rue d’Alsace 92300 Levallois Perret adresinde bulunan, Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline 379 821 994 numarasıyla kayıtlı bir halka açık sınırlı sorumlu şirket olan SAP France bünyesinde faaliyet gösterecektir.

Telefon numarası: +33 1.46.17.70.00

II – Kullanım Koşulları

Sephora şirketini keşfetmenizi ve Sephora tarafından sunulan iş tekliflerine başvurmanızı sağlayan web sitesi wearesephora'ya hoş geldiniz.

Siteyi kullanmanızla birlikte işbu Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) kabul ettiğiniz varsayılır.

Sephora, Kullanım Koşullarını dilediği zaman, önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Sephora, olası değişikliklerden haberdar olması için, kullanıcıya, Kullanım Koşullarını düzenli olarak okumasını önerir. Sitenin kullanımı, kullanım sırasındaki mevcut bulunan Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.

Madde 1 – Amaç

Sitenin amacı, Sephora'nın faaliyetlerini ve haberlerini sunmak olduğu gibi aynı zamanda kullanıcının Sephora'nın iş tekliflerine erişimine izin vermek ve Sephora’nın hesap oluşturan veya iş teklifine başvuran kullanıcıların başvuru bilgilerine erişmesine izin vermektir.

Madde 2 – Siteye Erişim

2.1 Siteye erişim ücretsiz ve herkese açıktır. Sitenin belirli bölümlerine erişim kişisel alan yaratılmasını gerektirebilir.

2.2 Kullanıcı, Siteye erişim için gerekli bilgisayar ve telekomünikasyon kaynaklarının kurulmasından ve İnternet kullanımı ve siteye erişim için gerekli bilgiden kişisel olarak sorumludur. Kullanıcı, İnternet erişimi ve Sitenin kullanımı ile ilgili bağlantı ve ekipman maliyetlerini kendisi karşılayacaktır.

2.3 Sephora, Sitenin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini her zaman sürdürmek için çaba gösterecektir. Bununla birlikte Sephora, Sitenin erişilebilirliğini ve daimî olarak kullanılabilirliğini garanti edemez. Sephora, özellikle teknik kısıtlamalar nedeniyle Siteye erişimi askıya alma hakkını saklı tutar.

Madde 3 – Kullanıcı Davranışları

Her kullanıcı İnternet'i sorumlu bir şekilde, diğer İnternet kullanıcılarının haklarına saygı ve nezaket göstererek kullanmalıdır.

Bu nedenle kullanıcı, Siteyi ziyaret ederek aşağıdakileri yapmamayı kabul eder:

- Kanuna aykırı, zararlı, tehdit edici, küfür içeren, taciz edici, suç teşkil eden, karalayıcı, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret dolu veya onur kırıcı veya ırksal, etnik veya başka bir açıdan ayrıştırıcı kabul edilebilecek içerikleri Siteye yüklemek, paylaşmak, e-posta yoluyla göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

- Talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam veya tanıtım materyallerini, "reklam materyallerini", "yanıltıcı bilgileri", "zincir postaları" veya başka türden bir talebi Siteye yüklemek, paylaşmak, e-posta yoluyla göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

- Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımın veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini bozmak, imha etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodu, dosyası veya programı veya yazılım virüsü içeren herhangi bir materyali Siteye yüklemek, paylaşmak, e-posta yoluyla göndermek veya başka bir şekilde iletmek;

-  Siteyi veya Siteye bağlı sunucuları veya ağları bozmak veya kesmek veya Site ile alakalı ağ gereklilikleri, prosedürleri, kuralları veya yönetmeliklerini ihlal etmek;

- Herhangi bir kullanıcının hizmetine, yer sağlayıcısına veya ağına zarar vermeye teşebbüste bulunma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sitenin herhangi bir virüse açık hale getirilmesi, satürasyon oluşturulması, sunucunun flood saldırısına uğratılması, mesajlaşma hizmetinin e-postalarla doldurulması veya TCP/IP protokolü bilgi paketinin herhangi bir üst bilgisinin veya herhangi bir e-postada yer alan bir üst bilginin herhangi bir kısmının tahrif edilmesi;

- İnternet kullanıcısına yönelik olmayan verilere erişmek veya İnternet kullanıcısının erişim yetkisi olmayan bir sunucuya/hesaba girmek;

- bir sistemin veya ağın saldırıya açıklığını araştırmak, taramak veya test etmek, teşebbüsünde bulunmak veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini izinsiz ihlal etmek;

 - başka birini taklit etmek;

- Sephora'nın, ortaklarının, distribütörlerinin veya herhangi bir İnternet kullanıcısının haklarını ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmak veya yasa dışı bir faaliyette veya bu hakları ihlal eden başka bir faaliyette bulunması için üçüncü bir şahsı teşvik etmek;

- Ulusal ya da uluslararası yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak Siteden elde edilen bilgileri veya yazılımı, özellikle başka ülkelere veya belirli yabancı uyruklulara, iletmek veya (herhangi bir şekilde) aktarmak;

Her bir İnternet kullanıcısı, İnternet ağının küresel yapısının farkında olarak, çevrimiçi davranış kuralları ve kabul edilebilir içerikle ilgili tüm yerel ve uluslararası kurallara ve prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm ilgili tüm yürürlükteki yasalara uyacağını taahhüt eder.

Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden dolayı Sephora, Kullanım Şartlarını ihlal eden bir davranış sebebiyle, önceden bildirmeksizin Site kullanımınızı veya hizmetlerimizden herhangi birini sona erdirmek için tüm yolları kullanabilir, bu husus Sephora’nın, Site’nin hüküm ve kullanım koşullarına uyumsuzluk halinde sizden talep etme hakkını saklı tuttuğu zarar ve faizlere halel getirmez.

Madde 4 – Kullanıcı Sorumluluğu

4.1 Kullanıcı, Sitenin işlevselliğine müdahale etmemeli veya işlevselliğini bozmamalıdır. Bu amaçla Kullanıcının Sephora'nın kendisine sağladığı ara yüzden başka bir şekilde Siteye erişmesi yasaktır. Siteye bu yol haricinde herhangi bir şekilde erişim, yetkisiz olarak kabul edilir.

4.2 Bilgisayar virüsü veya izinsiz giriş teşebbüslerinden kaynaklanan olası bulaşmalardan korumak için kullanılan ekipmanla ilgili tüm uygun önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır. Ekipman, özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak ve sınırlı sayıda olmamak üzere: kişisel bilgisayar, PDA kişisel dijital asistan, İnternet erişimi, yazılım programları ve veri vb. anlamlarını taşır.

4.3 Her bir İnternet kullanıcısı, İnternet ağının küresel yapısının farkında olarak, çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içerikle ilgili tüm yerel ve uluslararası kurallara ve prosedürlere ve özellikle teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki yasalara uymayı taahhüt eder.

4.5 Kullanıcı, Siteyi kendi sorumluluğunda kullanır. Sephora, Kullanım Koşullarına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan veya üçüncü tarafların bu tür bir kullanım sonucu maruz kalabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, SEPHORA, özellikle PROFİLCİYE (PROFILER) ERİŞİLMESİ VEYA PROFİLCİYE ERİŞİLEMEMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU YOLLA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİYE DAYANILMASINDAN KAYNAKLANAN KAR, MÜŞTERİ, VERİ KAYBI VEYA MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN KAYBI İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, NEDENİ, KAYNAĞI, NİTELİĞİ VE BU KONUDAKİ ETKİLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, HERHANGİ BİR OLASI DOLAYLI ZARAR İÇİN HİÇBİR BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDIR.

Madde 5 – Fikri Mülkiyet

5.1 Site ve bununla bağlantılı olarak kullanılması gereken herhangi bir yazılım, gizli bilgilerin yanı sıra fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunan verileri içerebilir. Bu nedenle, aksi belirtilmediği sürece, belgelerin ve Sitede yer alan her herhangi bir tür verinin ve Siteyi oluşturan unsurların her birinin (resimler, illüstrasyonlar, metinler, grafik öğeler, tablo...), yazılım ve veri tabanları ve bu site için oluşturulanlar (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır) dahil olmak üzere, üzerindeki fikri mülkiyet hakları, Sephora'nın münhasır mülkiyetinde olup, Sitenin ziyaret edilmesi dışında herhangi bir lisans veya hak vermez.

5.2 Sephora marka ve logolarının Sephora’ya ait olduğuna dikkat edilmelidir.

5.3.Kullanıcı, Sephora'nın Sephora markası üzerindeki münhasır haklarını beyan eder ve Sephora'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul eder.

5.4 İçeriğin tamamının veya bir kısmının çoğaltılmasına, ancak kişisel ve özel kullanım için münhasıran bilgi amacıyla izin verilir, herhangi bir başka amaçla çoğaltılması ve başka amaçlarla yapılmış kopyaların kullanılması kesinlikle yasaktır. Herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, türev çalışma oluşturmak, tasarım veya montajı tersine çevirmek veya herhangi bir şekilde kaynak kodu (yasaların öngördüğü durumlar dışında) bulmaya teşebbüs etmek, satmak, temlik etmek, alt lisans vermek veya İçeriğin tamamı veya bir kısmı ile ilgili herhangi bir hakkı herhangi bir şekilde devretmek yasaktır. Benzer şekilde, İçeriğin tamamını veya bir kısmını değiştirmek, özellikle yazılımı değiştirmek veya yazılımın değiştirilmiş versiyonlarını kullanmak ve bunları özellikle (bu liste ile sınırlı olmaksızın) Sephora tarafından erişim için sağlanan ara yüzden başka bir yol kullanarak yetkisiz erişim sağlamak ve Siteye erişmek için gerçekleştirmek yasaktır.

5.5 Sephora veya ilgili fikri mülkiyet hakkının sahibinin önceden yazılı açık rızası olmaksızın; ticari markaların, illüstrasyonların, resimlerin, logoların veya herhangi bir sebeple herhangi bir İçeriğin herhangi bir vasıta aracılığıyla tamamen veya kısmi olarak çoğaltılması, değiştirilmesi veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Aynı kural, Sitede görünen ve/veya kullanılan tüm telif hakları, tasarımlar, patentler için de geçerlidir.

5.6 Site, diğer web sitelerine veya diğer İnternet kaynaklarına ilişkin bağlantılar içerebilir. Bu bağlamda, Sephora bu harici siteleri ve kaynakları kontrol edemez; bu nedenle, Sephora bu harici sitelerin ve kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu tutulamaz ve içerik, reklam, ürün, hizmet ve bu harici siteler veya kaynaklardan gelen veya buralarda bulunan bilgi veya verilerle ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenemez. Ayrıca, Sephora, bu harici sitelerde veya kaynaklarda mevcut olan içerik, mal veya hizmetlerle ilgili olarak veya bunların kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kanıtlanmış veya iddia edilen zarar veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Siteye bağlantıların herhangi bir şekilde oluşturulması, Sitenin çerçevelenmesi ve daha genel olarak Siteyi oluşturan herhangi bir unsurun kullanımı, Sephora'nın ön ve açık rızasına tabi olup, bu rıza Sephora’nın takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda geri alınabilir. Sephora, (i) Siteye yapılmış ve artık izin verilmeyen veya izin verilmeyecek olan herhangi bir bağlantının kaldırılmasını talep etme ve (ii) ortaya çıkan zararlardan dolayı tazminat talebinde bulunma haklarını saklı tutar.

Madde 6 – Kişisel Veri

Sephora, kişisel verileri işbu Site kapsamında işler. Bu verilerin işlenmesiyle ilgili hükümler, bu Sitenin " Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni"nde açıklanmıştır.

Madde 7 – Geçerlilik

Kullanım Koşulları hükümlerinden herhangi birinin bir mahkeme kararı veya yürürlükteki mevzuat, yönetmelik hükümlerindeki bir değişiklik sonucunda geçersiz hale gelmesi durumunda, Kullanım Koşullarının diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenecektir.

Madde 8 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Mevcut Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

SEPHORA VE ZİYARETÇİ ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN MEVCUDİYETİ, YORUMLANMASI, UYGULANMASI VEYA SONA ERMESİ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIK, BİRDEN FAZLA DAVALI OLMASI HALİNDE DAHİ, İSTANBUL MERKEZ (ÇAĞLAYAN) MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİNİN MÜNHASIR YARGI YETKİSİNE TABİ OLACAKTIR. BİRDEN FAZLA DAVALI OLMASI HALİNDE VEYA GARANTİYE BAŞVURULMASI HALİNDE, ACİL DURUMLARDA VEYA İHTİYATİ DURUMLARDA VEYA TALEP ÜZERİNE DAHİ İŞBU YARGI YETKİSİNE BAŞVURU HAKKI GEÇERLİ OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEKTİR.