I – Informații Legale

 

Editor

Site-ul wearesphora (denumit în continuare "Site-ul") este produs și editat de către SEPHORA, o societate pe acțiuni organizată și existentă în conformitate cu legile Franței, cu capitalul social de 78.256.500 EUR, cu sediul social în 41 Rue Ybry 92576 Neuilly CEDEX, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 393 712 286.

 

 

 

Număr de telefon: +33 1.46.09.34.00

 

E-mail: msc.support@sephora.fr

 

Director publicare: Christopher de Lapuente

 

 

 

 

 

Furnizor de găzduire (hosting)

 

Site-ul este găzduit de SAP France, o societate cu răspundere limitată organizată și existentă în conformitate cu legile Franței, cu sediul social în 35 Rue d'Alsace 92300 Levallois Perret, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul 379 821 994.

 

Număr de telefon: +33 1.46.17.70.00

 

II - Termeni de Utilizare

 

Bun venit la wearesephora, un site web care îți permite să descoperi compania Sephora și să aplici pentru ofertele de muncă oferite de Sephora.

 

Utilizarea Site-ului implică acceptarea prezentului document de Termeni de Utilizare (denumit în continuare „Termeni de utilizare”).

 

Sephora își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru a fi informat cu privire la orice posibilă modificare, Sephora recomandă să consulți Termenii de Utilizare cu regularitate. Utilizarea Site-ului este supusă Termenilor de Utilizare actuali în momentul utilizării.

 

Articolul 1 – Obiectivul

Obiectivul Site-ului este acela de a prezenta activitatea și noutățile Sephora, precum și de a permite utilizatorului să acceseze ofertele de muncă Sephora și de a permite acestuia și companiilor din grupul Sephora să acceseze informațiile referitoare la aplicațiile utilizatorilor care au creat un cont sau au aplicat pentru o ofertă de muncă.

 

Articolul 2 – Accesul la Site

 

2.1 Accesul la site este gratuit și disponibil tuturor. Accesul la anumite secțiuni ale Site-ului poate necesita crearea unui cont personal.

 

2.2 Utilizatorul este responsabil personal pentru configurarea resurselor de computer și telecomunicații necesare pentru accesarea Site-ului și cunoștințele necesare pentru utilizarea Internetului și accesul la Site. Utilizatorul va suporta costurile de conectare și echipamente asociate cu accesul la Internet și utilizarea Site-ului.

 

2.3 Sephora se străduiește să mențină accesibilitatea și disponibilitatea Site-ului în orice moment. Cu toate acestea, Sephora nu poate garanta accesibilitatea și disponibilitatea permanentă a Site-ului. Sephora își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Site, în special datorită constrângerilor tehnice.

 

Articolul 3 - Comportamentul utilizatorului

 

Fiecare utilizator trebuie să utilizeze Internetul în mod responsabil și cu respect și curtoazie față de drepturile altor utilizatori de Internet.

 

Ca atare, accesând Site-ul, utilizatorul este de acord să nu:

 

- încarce pe site, posteze, trimită prin e-mail sau să transmită prin orice altă metodă conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, tortuos, defăimător, vulgar, obscen, imoral, invaziv asupra vieții private a altei persoane, caracterizat de ură sau derogator sau rasial, etnic sau jignitor în orice alt fel;

 

- încarce pe site, posteze, trimită prin e-mail sau să transmită prin orice altă metodă materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau materiale promoționale, „materiale publicitare”, „informații înșelătoare”, „scrisori în lanț” sau orice altă formă de solicitare;

 

- încarce pe site, posteze, trimită prin e-mail sau să transmită prin orice altă metodă orice material conținând software virusat sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe sau distruge funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;

 

- perturbe sau întrerupă Site-ul sau serverele conectate la Site, sau să încalce cerințele, procedurile, regulile sau reglementările rețelelor conectate la Site;

 

- încerce să deterioreze serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, expunerea Site-ului la un virus, crearea unei saturații, inundarea serverului, saturarea mesajului de e-mail sau falsificarea oricărui antet al pachetului de informații protocol TCP/IP sau orice parte a informațiilor din antet conținute în orice e-mail;

 

- acceseze date care nu sunt destinate utilizatorului de Internet sau un server/cont la care utilizatorul de internet nu este autorizat să aibă acces;

 

- încerce examinarea, scanarea sau testarea vulnerabilității unui sistem sau unei rețele sau să încalce măsurile de securitate sau de autentificare fără autorizare;

 

-  să se dea drept altă persoană;

 

-  să se angajeze în orice activitate sau să inducă o terță parte să se angajeze în orice activitate ilegală sau orice altă activitate care ar încălca drepturile Sephora, ale partenerilor săi, ale distribuitorilor sau ale oricărui alt utilizator de Internet;

 

- să transmită sau să transfere (prin orice mijloace) informații sau software provenite de pe Site, în special către alte țări sau către anumiți cetățeni străini încălcând legile sau reglementările naționale sau internaționale.

 

Prin recunoașterea naturii globale a rețelei de Internet, fiecare utilizator de Internet se angajează să respecte toate normele și procedurile locale și internaționale referitoare la comportamentul online și conținutul acceptabil și în special toate legile aplicabile privind transferul de date tehnice.

 

În orice moment și pentru orice motiv, Sephora poate folosi orice mijloc pentru a încheia, fără notificare, utilizarea Site-ului sau a oricărui serviciu al nostru pentru orice conduită care încalcă acești Termeni, fără a aduce atingere oricăror daune și interese pe care Sephora își rezervă dreptul de a le revendica de la utilizatori în cazul nerespectării termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului.

 

Articolul 4 - Răspunderea Utilizatorului

 

4.1 Utilizatorul nu trebuie să interfereze sau să perturbe funcționalitatea Site-ului.  Utilizatorului îi este interzis să acceseze Site-ul printr-un alt mod decât interfața oferită de Sephora în acest scop. Accesul la Site prin orice alt mod este considerat neautorizat.

 

4.2  Este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile corespunzătoare referitoare la echipamentele utilizate pentru a se proteja împotriva unei posibile  contaminări cu orice virus de computer sau a încercărilor de intruziuni. Echipament înseamnă, în special, dar fără a se limita la: computer personal, asistent digital personal, acces la Internet, programe software și date etc.

 

4.3 Prin recunoașterea naturii globale a rețelei de Internet, fiecare utilizator de Internet se angajează să respecte toate normele și procedurile locale și internaționale referitoare la comportamentul online și conținutul acceptabil și în special toate legile curente privind transferul de date tehnice.

 

4.5 Utilizatorul utilizează Site-ul pe propria răspundere.  Sephora nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate în urma utilizării neconforme cu Termenii de Utilizare sau pentru orice daună pe care o terță parte o poate suferi în urma unei astfel de utilizări. În plus, SEPHORA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIUN TIP DE DAUNE POTENȚIALE INDIRECTE, INDIFERENT DE CAUZĂ, ORIGINE, NATURĂ ȘI EFECTE, ACESTEA INCLUZÂND, în special, PIERDEREA PROFITULUI, A CLIENȚILOR, A DATELOR SAU ORICE ALTĂ PIERDERE DE PROPRIETATE INTANGIBILĂ CARE POATE REZULTA ÎN URMA ACCESULUI LA PROFILER SAU INABILITATEA DE A-L ACCESA SAU CREDITUL ACORDAT ORICĂREI INFORMAȚII DIRECT SAU INDIRECT OBȚINUTE PRIN ACESTA.

 

Articolul 5 - Proprietatea Intelectuală

 

5.1  Site-ul și orice software utilizat în mod necesar în legătură cu acesta pot conține informații confidențiale, precum și date protejate de legea proprietății intelectuale. Astfel, cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile de proprietate intelectuală asupra documentelor și a oricăror date de orice natură conținute în Site și în fiecare dintre elementele care compun Site-ul (imagini, ilustrații, texte, elemente grafice,...), inclusiv software și baze de date și elemente create pentru acest Site (denumite în continuare „Conținut”) sunt proprietatea exclusivă a Sephora, care nu acordă nicio licență și niciun alt drept decât cel de a consulta Site-ul.

 

5.2 Se reamintește că Sephora deține marca Sephora și siglele sale.

 

5.3 Utilizatorul recunoaște drepturile exclusive ale Sephora asupra mărcii Sephora și este de acord să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale Sephora.

 

5.4 Reproducerea integrală sau parțială a Conținutului este autorizată în scopul exclusiv al informațiilor pentru uz personal și privat, orice reproducere sau orice utilizare a copiilor realizate în alte scopuri fiind în mod expres interzisă. De asemenea, sunt interzise copierea, modificarea, crearea unei lucrări derivate, inversarea proiectării sau a ansamblului sau orice altă încercare de a găsi codul sursă (cu excepția celor prevăzute de lege), de a vinde, atribui, sub-licența sau de a transfera în orice fel orice drepturi referitoare la Conținutul integral sau parțial. În mod similar, este interzisă modificarea integrală sau parțială a Conținutului, în special a software-ului sau utilizarea unei versiuni modificate a software-ului și în special (fără ca această listă să fie exhaustivă) pentru a obține acces neautorizat la serviciu și pentru a accesa Site-ul prin orice alte mijloace decât prin interfața furnizată de Sephora în acest scop.

 

5.5 Orice reproducere, modificare sau utilizare totală sau parțială a acestor mărci comerciale, ilustrații, imagini și logo-uri, sau orice alt Conținut din orice motiv, fără acordul scris prealabil și expres al Sephora sau al proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală în cauză este strict interzis. Același principiu se aplică tuturor drepturilor de autor, design-urilor, brevetelor care apar și/sau sunt utilizate pe site.

 

5.6 Site-ul poate include link-uri către alte site-uri web sau alte surse de Internet. Sephora nu poate controla aceste site-uri și surse externe, Sephora nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri și surse externe și nu își poate asuma nicio responsabilitate privind conținutul, publicitatea, produsele, serviciile sau orice alte informații sau date disponibile pe sau din aceste site-uri sau surse externe.  În plus, Sephora nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio daună sau pierdere dovedită sau pretinsă care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținutul, bunurile sau serviciile disponibile pe aceste site-uri sau surse externe.

Orice creare de link-uri către Site, orice încadrare a Site-ului (framing) și, în general, orice utilizare a oricărui element care compune Site-ul, este supusă autorizării prealabile și exprese a Sephora, care poate fi revocată oricând, la discreția sa. Sephora își rezervă dreptul de (i) a solicita eliminarea oricărui link către Site care nu a fost autorizat sau nu mai este autorizat și (ii) a solicita daune pentru orice prejudicii suferite ca rezultat.

 

Articolul 6 - Date personale

 

Sephora prelucrează datele cu caracter personal în contextul acestui Site. Dispozițiile referitoare la prelucrarea acestor date sunt descrise în „Politica de Confidențialitate” a acestui Site.

 

 

Articolul 7 – Valabilitatea

 

În cazul în care unul dintre termenii acestor Termeni de Utilizare devine nul în urma unei modificări a legislației, regulamentului sau a unei hotărâri judecătorești aplicabile, valabilitatea celorlalți Termeni de Utilizare va fi afectată.[AS1] 

 

Articolul 8 - Legea aplicabilă și jurisdicția competentă

 

Acești Termeni de Utilizare sunt reglementați de legea romaneasca.

ORICE DISPUTĂ CARE POATE REZULTA DIN EXISTENȚA, INTERPRETAREA, EXECUTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT ÎNTRE SEPHORA ȘI VIZITATOR, CHIAR ȘI ÎN CAZUL UNEI PLURALITĂȚI A PÂRÂȚILOR VA FI, ÎN MOD IMPLICIT, ÎN CAZUL ÎN CARE NU A FOST SOLUȚIONATĂ PE CALE AMIABILĂ, SUB JURISDICȚIA EXCLUSIVĂ A TRIBUNALULUI BUCURESTI. ACEASTA ATRIBUȚIE A JURISDICȚIEI ESTE VALABILĂ ÎN POFIDA PLURALITĂȚII PÂRÂȚILOR SAU ÎN TERMENUL DE GARANȚIE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURI DE URGENȚĂ SAU PROCEDURĂ SUMARĂ SAU LA CERERE.

[specificați ultima versiune]

 [AS1]De verificat, expresia folosită în engleză nu este corectă. Fie este ‘will NOT be affected’, fie ‘will be affected TOO’.