I – Termeni și condiții de utilizare

Editor

Site-ul wearesephora (denumit în continuare „Site-ul” sau „Wearesephora”) este produs și editat de către SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., cu sediul în București, sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, Complexul de Birouri Timpuri Noi Square, clădirea TN Offices 2, et. 7, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9300/2000, cod unic de înregistrare 13434907,(denumită în continuare „Sephora”).

Număr de telefon: +40 314 134 000

E-mail: recruitment@sephora.ro

 

Furnizor de găzduire (hosting)

Site-ul este găzduit de SAP Franța, o societate cu răspundere limitată organizată și existentă în conformitate cu legile Franței, cu sediul social în 35 Rue d'Alsace 92300 Levallois Perret, înregistrată în Registrul Comerțului Nanterre cu numărul 379 821 994.

Număr de telefon: +33 1.46.17.70.00

II - Termeni de Utilizare

Bun venit pe Wearesephora, un website care îți permite să descoperi societatea Sephora și să aplici pentru ofertele de muncă oferite de Sephora.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea acestor Termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termeni de Utilizare”).

Sephora își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru a fi informat cu privire la orice posibilă modificare, Sephora recomandă consultarea Termenilor de Utilizare cu regularitate. Utilizarea Site-ului este supusă Termenilor de Utilizare actuali la momentul utilizării.

Articolul 1 – Scopul

Scopul Site-ului este acela de a prezenta activitatea și noutățile Sephora, precum și de a permite utilizatorului să acceseze ofertele de muncă Sephora și de a permite acestuia și societăților din grupul Sephora să acceseze informațiile referitoare la aplicațiile utilizatorilor care au creat un cont sau au aplicat pentru o ofertă de muncă.

Articolul 2 – Accesul la Site

2.1 Accesul la Site este gratuit și disponibil tuturor. Accesul la anumite secțiuni ale Site-ului poate necesita crearea unui cont personal. În vederea creării acestui cont personal, Sephora recomandă utilizatorului să consulte Politica de confidențialitate pentru aplicanți, disponibilă pe Site.

2.2 Utilizatorul este responsabil personal pentru configurarea resurselor computerului și ale telecomunicațiilor necesare pentru accesarea Site-ului și pentru deținerea cunoștințelor necesare pentru utilizarea Internetului și accesarea Site-ului. Utilizatorul va suporta costurile de conectare și ale echipamentelor asociate accesului la Internet și utilizarea Site-ului.

2.3 Sephora depune toate eforturile necesare să mențină accesibilitatea și disponibilitatea Site-ului în orice moment. Cu toate acestea, Sephora nu poate garanta accesibilitatea și disponibilitatea permanentă a Site-ului. Sephora își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Site, în special din cauza constrângerilor tehnice.

Articolul 3 - Comportamentul utilizatorului

Fiecare utilizator trebuie să acceseze Internetul în mod responsabil și cu respect și curtoazie față de drepturile altor utilizatori de Internet.

Ca atare, accesând Site-ul, utilizatorul este de acord:

- să nu încarce pe Site, posteze sau să nu trimită prin e-mail sau prin orice altă metodă conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, prejudiciabil, defăimător, vulgar, obscen, imoral, invaziv asupra vieții private a altei persoane, caracterizat de ură sau înjositor sau  jignitor din punct de vedere rasial, etnic sau în orice alt fel;

- să nu încarce pe Site, să nu posteze sau să nu trimită prin e-mail sau prin orice altă metodă, materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau materiale promoționale, „materiale publicitare”, „informații înșelătoare”, „scrisori în lanț” sau orice altă formă de solicitare;

- să nu încarce pe Site, să nu posteze sau să nu trimită prin e-mail sau prin orice altă metodă niciun material conținând software virusat sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe sau distruge funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;

- să nu perturbe sau întrerupă Site-ul sau serverele sau rețelele conectate la Site, sau să nu încalce cerințele, procedurile, regulile sau reglementările rețelelor conectate la Site;

- să nu încerce să deterioreze serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, dar fără a se limita la expunerea Site-ului la un virus, crearea unei saturații, inundarea serverului, saturarea mesajului de e-mail sau falsificarea oricărui antet al pachetului de informații protocol TCP/IP sau orice parte a informațiilor din antet conținute în orice e-mail;

- să nu acceseze date care nu sunt destinate utilizatorului de Internet sau vreun server/cont la care utilizatorul de internet nu este autorizat să aibă acces;

- să nu încerce examinarea, scanarea sau testarea vulnerabilității unui sistem sau a unei rețele sau să nu încalce măsurile de securitate sau de autentificare fără autorizare;

-  să nu se dea drept altă persoană;

-  să nu se angajeze în nicio activitate sau să nu inducă o terță parte să se angajeze în vreo activitate ilegală sau în vreo altă activitate care ar încălca drepturile Sephora, ale partenerilor săi, ale distribuitorilor sau ale oricărui alt utilizator de Internet;

- să nu transmită sau transfere (prin orice mijloace) informații sau software provenite de pe Site, în special către alte țări sau către anumiți cetățeni străini încălcând legile sau reglementările naționale sau internaționale.

În orice moment și pentru orice motiv, Sephora poate folosi orice mijloc pentru a bloca, fără notificare, utilizarea Site-ului sau a oricărui serviciu al nostru de către utilizatorii a căror conduită încalcă acești Termeni de Utilizare, fără a aduce atingere oricăror daune și interese pe care Sephora își rezervă dreptul de a le revendica de la utilizatori în cazul nerespectării Termenilor de Utilizare.

Articolul 4 - Răspunderea utilizatorului

4.1 Utilizatorul nu trebuie să interfereze cu sau să perturbe funcționalitatea Site-ului. Utilizatorului îi este interzis să acceseze Site-ul printr-un alt mod decât interfața oferită de Sephora în acest scop. Accesul la Site prin orice alt mod este considerat neautorizat.

4.2  Este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile corespunzătoare referitoare la echipamentele utilizate pentru a se proteja împotriva unei posibile contaminări cu orice virus informatic sau a încercărilor de intruziuni. Echipament înseamnă, în special, dar fără a se limita la: computer personal, asistent digital personal, acces la Internet, programe software și date, etc.

4.3 Prin recunoașterea naturii globale a rețelei de Internet, fiecare utilizator de Internet se angajează să respecte toate normele și procedurile locale și internaționale referitoare la comportamentul online și conținutul acceptabil și în special toate legile curente privind transferul de date tehnice.

4.4 Utilizatorul utilizează Site-ul pe propria răspundere.  Sephora nu răspunde pentru niciun fel de daune rezultate în urma utilizării neconforme cu Termenii de Utilizare sau pentru orice daună pe care o terță parte o poate suferi în urma unei astfel de utilizări.

În plus, SEPHORA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN TIP DE DAUNE POTENȚIALE INDIRECTE, INDIFERENT DE CAUZĂ, ORIGINE, NATURĂ ȘI EFECTE, INCLUSIV, în special, PIERDEREA PROFITULUI, A CLIENȚILOR, A DATELOR SAU ORICE ALTĂ PIERDERE DE PROPRIETATE INTANGIBILĂ CARE POATE REZULTA ÎN URMA ACCESULUI LA PROFIL SAU INABILITATEA DE A-L ACCESA SAU CREDIBILITATEA ACORDATĂ ORICĂREI INFORMAȚII DIRECT SAU INDIRECT OBȚINUTE PRIN ACESTA.

Articolul 5 - Proprietatea intelectuală

5.1  Site-ul și orice software utilizat în mod necesar în legătură cu acesta pot conține informații confidențiale, precum și date protejate de legislația proprietății intelectuale. Astfel, cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile de proprietate intelectuală asupra documentelor și a oricăror date de orice natură care compun Site-ul și care se regăsesc în fiecare dintre elementele care compun Site-ul (imagini, ilustrații, texte, elemente grafice,.etc.), inclusiv software și baze de date și elemente create pentru acest Site (denumite în continuare „Conținut”) sunt proprietatea exclusivă a Sephora, care nu acordă nicio licență și niciun alt drept decât cel de a consulta Site-ul.

5.2 Se reamintește că Sephora deține marca Sephora și  logourile aferente.

5.3 Utilizatorul recunoaște drepturile exclusive ale Sephora asupra mărcii Sephora și este de acord să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale Sephora.

5.4 Reproducerea integrală sau parțială a Conținutului este autorizată în scopul exclusiv al utilizării informațiilor pentru uz personal și privat, orice reproducere sau orice utilizare a copiilor realizate în alte scopuri fiind în mod expres interzisă. De asemenea, sunt interzise copierea, modificarea, crearea unei lucrări derivate, inversarea desenului sau a ansamblului sau orice altă încercare de a găsi codul sursă (cu excepția celor prevăzute de lege), de a vinde, cesiona, sub-licenția sau de a transfera în orice fel orice drepturi referitoare la Conținutul integral sau parțial. În mod similar, este interzisă modificarea integrală sau parțială a Conținutului, în special a software-ului sau utilizarea unei versiuni modificate a software-ului și în special (fără ca această listă să fie exhaustivă) pentru a obține acces neautorizat la serviciu și pentru a accesa Site-ul prin orice alte mijloace decât prin interfața furnizată de Sephora în acest scop.

5.5 Orice reproducere, modificare sau utilizare totală sau parțială a acestor mărci comerciale, ilustrații, imagini și sigle, sau a oricărui alt Conținut din orice motiv, fără acordul scris prealabil și expres al Sephora sau al proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală în cauză este strict interzisă. Același principiu se aplică tuturor drepturilor de autor, desenelor, brevetelor care apar și/sau sunt utilizate pe site.

5.6 Site-ul poate include link-uri către alte site-uri web sau alte surse de Internet. În măsura în care Sephora nu poate controla aceste site-uri și surse externe, Sephora nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri și surse externe și nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul, publicitatea, produsele, serviciile sau orice alte informații sau date disponibile pe sau provenind din aceste site-uri sau surse externe.  În plus, Sephora nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere dovedite sau pretinse care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau referirea la conținutul, bunurile sau serviciile disponibile pe aceste site-uri sau surse externe.

Orice creare de link-uri către Site, orice încadrare a Site-ului (framing) și, în general, orice utilizare a oricărui element care compune Site-ul, este supusă autorizării prealabile și exprese a Sephora, care poate fi revocată oricând, la discreția sa. Sephora își rezervă dreptul de (i) a solicita eliminarea oricărui link către Site care nu a fost autorizat sau nu mai este autorizat și (ii) a solicita daune pentru orice prejudicii suferite în consecință.

Articolul 6 - Date personale

Sephora prelucrează datele cu caracter personal în contextul acestui Site. Dispozițiile referitoare la prelucrarea acestor date sunt descrise în Politica de Confidențialitate pentru aplicanți disponibilă pe acest Site.

Articolul 7 – Valabilitatea

În cazul în care una dintre clauzele acestor Termeni de Utilizare devine nulă în urma unei modificări a legislației, a unui regulament sau a unei hotărâri judecătorești, valabilitatea celorlalte clauze ale Termenilor de Utilizare nu va fi afectată.

Articolul 8 - Legea aplicabilă și competența instanțelor

Acești Termeni de Utilizare sunt reglementați de legea română.

ORICE DISPUTĂ CARE POATE REZULTA DIN EXISTENȚA, INTERPRETAREA, EXECUTAREA SAU TERMINAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT ÎNTRE SEPHORA ȘI VIZITATOR, CHIAR ȘI ÎN CAZUL UNEI PLURALITĂȚI A PÂRÂȚILOR VA FI, ÎN CAZUL ÎN CARE NU A FOST SOLUȚIONATĂ PE CALE AMIABILĂ, DE COMPETENȚA EXCLUSIVĂ A INSTANȚELOR COMPETENTE DIN ROMÂNIA. ACEASTĂ ATRIBUIRE DE COMPETENȚĂ ESTE VALABILĂ INDIFERENT DE PLURALITATEA PÂRÂȚILOR SAU A CHEMAȚILOR ÎN GARANȚIE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURI DE URGENȚĂ SAU PROCEDURI SIMPLIFICATE SAU LA CERERE.

August 2020