Ι – Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ο εκδότης


Ο ιστότοπος wearesphora (στο εξής «Ιστότοπος») δημιουργήθηκε από και τον διαχειρίζεται η SEPHORA GREECE A.E, θυγατρική εταιρία του Group LVMH, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742, Αθήνα,  η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του ελληνικού δικαίου, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών (ΓΕΜΗ) με αρθ. Καταχώρισης 122068801000 και ΑΦΜ 094395700.

Αρ. τηλεφώνου: 2130883500

Email: msc.support@sephora.fr

Ο Πάροχος υπηρεσίας φιλοξενίας

Ο Ιστότοπος φιλοξενείται από τη SAP France, μια ανώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με έδρα στη διεύθυνση 35 rue d’Alsace 92300 Levallois Perret και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της πόλης Nanterre με αριθμό 379 821 994.

Αριθμός τηλεφώνου: +33 1.46.17.70.00

ΙΙ- Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στο wearesephora, τον ιστότοπο όπου μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για την εταιρεία Sephora και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που προσφέρει η Sephora.

Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης (στο εξής «Όροι Χρήσης»).

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. Για την ενημέρωση οποιασδήποτε πιθανής τροποποίησης, η Sephora συνιστά στον χρήστη να διαβάζει τακτικά τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Ιστότοπου θα υπόκειται στους τρέχοντες Όρους Χρήσης κατά τον χρόνο της χρήσης.

Άρθρο 1 – Σκοπός

Ο σκοπός του Ιστότοπου είναι να παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι ειδήσεις της Sephora και να δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις εργασίας της Sephora, καθώς και να δίνεται, τόσο σε αυτόν όσο και στις εταιρείες του Ομίλου Sephora, η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες αιτήσεων των χρηστών οι οποίοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς ή έχουν υποβάλει αίτηση για μια θέση εργασίας.

Άρθρο 2 – Πρόσβαση του Ιστότοπου

2.1 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους. Η πρόσβαση σε ορισμένες ενότητες του Ιστότοπου ενδεχομένως να απαιτεί τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

2.2 Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών πόρων που είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση στον Ιστόστοπο, καθώς και για τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ο χρήστης επιβαρύνεται το κόστος σύνδεσης και εξοπλισμού που σχετίζεται με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του Ιστότοπου.

2.3 Η Sephora καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ανά πάσα στιγμή την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Ωστόσο, η Sephora δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσβασιμότητα και τη διαρκή διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ιδίως λόγω τεχνικών περιορισμών.

Άρθρο 3 – Συμπεριφορά χρήστη

Κάθε χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με υπεύθυνο τρόπο, καθώς και με σεβασμό και ευγένεια στα δικαιώματα των άλλων χρηστών του διαδικτύου.

Ως εκ τούτου, με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί να μην προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

- τη μεταφόρτωση στον Ιστότοπο, τη δημοσίευση, την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, υβριστικό, ενοχλητικό, αθέμιτο, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, ανήθικο, παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, δείχνει εμπάθεια ή είναι υποτιμητικό ή είναι προσβλητικό από εθνική ή φυλετική άποψη ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

- τη μεταφόρτωση στον Ιστότοπο, τη δημοσίευση, την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με άλλον τρόπο αυτόκλητων ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών, «διαφημιστικών υλικών», «παραπλανητικών πληροφοριών», «αλυσιδωτών γραμμάτων» ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προσέγγισης πελατών·

- τη μεταφόρτωση στον Ιστότοπο, τη δημοσίευση, την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλον κώδικα, αρχεία ή προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών·

- την παρακώλυση ή τη διακοπή του Ιστότοπου ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο ή την παραβίαση των απαιτήσεων, των διαδικασιών, των κανόνων ή κανονισμών των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο·

- την απόπειρα και την πρόκληση ζημίας στην υπηρεσία οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έκθεσης του Ιστότοπου σε ιό, της πρόκλησης DDoS, κατακλυσμού του διακομιστή, του κορεσμού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της παραποίησης οποιασδήποτε κεφαλίδας του πακέτου πληροφοριών πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος της πληροφορίας κεφαλίδας που περιέχεται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

- την πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για τον χρήστη διαδικτύου ή την εισαγωγή διακομιστή/λογαριασμού στον οποίο ο χρήστης του διαδικτύου δεν είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση·

- την απόπειρα διερεύνησης, εξέτασης ή δοκιμής της τρωτότητας ενός συστήματος ή δικτύου ή την παραβίαση μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς εξουσιοδότηση·

- την αντιποίηση ταυτότητας άλλου προσώπου·

- τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή την παρακίνηση τρίτου μέρους να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε παράνομη ή άλλη δραστηριότητα που θα παραβίαζε τα δικαιώματα της Sephora, των συνεργατών, των διανομέων της ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη του διαδικτύου·

- τη μετάδοση ή τη μεταφορά (με οποιοδήποτε μέσο) πληροφορίας ή λογισμικού που προέρχεται από τον Ιστότοπο, ιδιαίτερα σε άλλες χώρες ή ορισμένους αλλοδαπούς υπηκόους κατά παράβαση εθνικών ή διεθνών νόμων ή κανονισμών.

Ενόψει του διεθνούς χαρακτήρα του διαδικτύου, κάθε χρήστης του διαδικτύου δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο και ιδίως με όλους τους εφαρμοστέους νόμους που αφορούν τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.

Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, η Sephora δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο για τη διακοπή, χωρίς ειδοποίηση, της χρήσης του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας από εσάς για οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε ζημιών και συμφερόντων που η Sephora διατηρεί να απαιτήσει από εσάς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου.

Άρθρο 4 – Ευθύνη χρήστη

4.1 Ο χρήστης δεν πρέπει να παρεμβαίνει ή να διακόπτει τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου. Ο χρήστης απαγορεύεται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη διεπαφή που του παρέχεται από τη Sephora για τον σκοπό αυτόν. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο θεωρείται ως μη εξουσιοδοτημένη.

4.2 Εναπόκειται στον χρήστη να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ώστε να προστατεύεται από τυχόν μόλυνση από ιό υπολογιστή ή απόπειρα εισβολής. Με τον όρο εξοπλισμό νοούνται , συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά ή εξαντλητικά τα εξής: ο προσωπικός υπολογιστής, ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός (PDA), η πρόσβαση στο διαδίκτυο, προγράμματα και δεδομένα λογισμικού κ.λπ.

4.3 Ενόψει του διεθνούς χαρακτήρα του δικτύου του διαδικτύου, κάθε χρήστης του διαδικτύου δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο και ιδίως με όλους τους υφιστάμενους νόμους που αφορούν τη μεταφορά τεχνικών στοιχείων.

4.5 Ο χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Η Sephora δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε είδος ζημίας που απορρέει από χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους Όρους Χρήσης ή για οποιαδήποτε ζημία την οποία οποιοδήποτε τρίτο μέρος δύναται να υποστεί ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Επιπλέον, Η SEPHORA ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ, ιδίως, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Ή ΤΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ Ή ΕΜΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ.

Άρθρο 5 – Πνευματική ιδιοκτησία

5.1 Ο Ιστότοπος και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε υποχρεωτικά σε σχέση με αυτόν, δύναται να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και δεδομένα που προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, εκτός αντίθετης διάταξης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά έγγραφα και οποιαδήποτε πάσης φύσεως δεδομένα που περιέχονται στον Ιστότοπο και καθένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Ιστότοπο (εικόνες, απεικονίσεις, κείμενα, γραφικά στοιχεία, διαγράμματα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των βάσεων δεδομένων και όσων δημιουργήθηκαν για το εν λόγω Ιστότοπο (εφεξής καλούμενα ως «Περιεχόμενο») αποτελούν την αποκλειστική περιουσία της Sephora η οποία δεν χορηγεί καμία άδεια ή δικαίωμα πέραν της επίσκεψης στον Ιστότοπο.

5.2 Υπενθυμίζεται ότι η Sephora είναι δικαιούχος του εμπορικού σήματος Sephora και των λογότυπων του.

5.3 Ο χρήστης αναγνωρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα της Sephora επί του εμπορικού σήματος Sephora και συμφωνεί να μην παραβιάσει τα πνευματικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Sephora.

5.4 Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους του Περιεχομένου εξουσιοδοτείται για τον αποκλειστικό σκοπό της πληροφόρησης για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή και οποιαδήποτε χρήση αντιτύπων που δημιουργούνται για άλλους σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγου έργου, η αντιστροφή του σχεδιασμού ή της συγκρότησης ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα εύρεσης του πηγαίου κώδικα (εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο), η πώληση, η ανάθεση, η παραχώρηση περαιτέρω αδειών ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που σχετίζονται με το σύνολο ή μέρος του Περιεχομένου. Ομοίως, απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ιδίως του λογισμικού ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού και ιδίως (ενδεικτικά) για τη λήψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην υπηρεσία και για την πρόσβαση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από τη Sephora για τον σκοπό αυτόν.

5.5 Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε συνολική ή μερική αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, απεικονίσεων, εικόνων και λογότυπων ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και μέσο χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση της Sephora ή του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εμφανίζονται ή/και χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο.

5.6 Ο Ιστότοπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες ή άλλες διαδικτυακές πηγές. Στον βαθμό που η Sephora δεν μπορεί να ελέγξει τις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες και πηγές, η Sephora δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών τοποθεσιών και πηγών και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ή από τις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες ή πηγές. Επιπλέον, η Sephora δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ή ισχυριζόμενη ζημία ή απώλεια που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση στο περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες ή πηγές.

Οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμων με τον Ιστότοπο, οποιοδήποτε πλαίσιο του Ιστότοπου και, γενικότερα, οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε στοιχείου που απαρτίζει τον Ιστότοπο απαιτεί τη ρητή συναίνεση της Sephora η οποία μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή και κατά την αποκλειστική της ευχέρεια. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να (i) ζητήσει την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με τον Ιστότοπο που δεν έχει ή δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένος, καθώς και να (ii) απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Άρθρο 6 – Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Sephora επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος Ιστότοπου. Οι διατάξεις που αφορούν την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων περιγράφονται στην «Δήλωση Προστασίας Απορρήτου Υποψηφίων» του παρόντος Ιστότοπου. 

Άρθρο 7 – Εγκυρότητα

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης καθίσταται άκυρος ως αποτέλεσμα αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό ή δικαστική απόφαση, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των εναπομεινάντων Όρων Χρήσης.

Άρθρο 8 – Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοτική αρχή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ, ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ TΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ SEPHORA ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ,  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.

1.4.2020