Στο Sephora University, η υποστήριξη των συμβούλων πωλήσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του «ταξιδιού» ανάπτυξής τους είναι εξίσου σημαντική με τον τελικό τους προορισμό. 

Πιστεύουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ομορφιά επιτυγχάνονται χάρη στην ποιοτική περιποίηση. Το Sephora University βοηθά στην αναζήτηση ταλέντων στον κλάδο της περιποίησης προσφέροντας στους συμβούλους πωλήσεων ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με τις ομάδες εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η δημιουργία

ΣΤΑΔΊΩΝ

Ανάλογα με τις επιλογές, τα κίνητρα και τη δίψα τους για μάθηση, οι σύμβουλοι πωλήσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την πορεία που θα τους επιτρέψει να διευρύνουν την γνώση τους.

Έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν ως ειδικοί στην κρεμική περιποίηση, τα αρώματα ή ως Make-up artist.

Ανάλογα με τις επιλογές, τα κίνητρα και τη δίψα τους για μάθηση, οι σύμβουλοι πωλήσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την πορεία που θα τους επιτρέψει να διευρύνουν την γνώση τους.

Έχουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν ως ειδικοί στην κρεμική περιποίηση, τα αρώματα ή ως Make-up artist.

ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΟΜΆΔΑ

Η Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκε το 2016 με 5 μέλη και σήμερα, αριθμεί 11 Make-up Artists από ολόκληρη την περιοχή Ευρώπης και Μ. Αναλοτής.
Ο στόχος της είναι να εδραιώσει τη Sephora ως εκπρόσωπο της εμπειρογνωμοσύνης στο μακιγιάζ και την εξυπηρέτηση πελατών στα καταστήματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος της, τα μέλη της επιλέγονται πολύ προσεκτικά, με γνώμονα τη δημιουργική εξειδίκευση και το ομαδικό πνεύμα τους. Είναι οι βασικοί πρέσβεις της Sephora στον κόσμο της ομορφιάς.

ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Η Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκε το 2016 με 5 μέλη και σήμερα, αριθμεί 11 Make-up Artist από ολόκληρη την περιοχή. 


Ο στόχος της είναι να εδραιώσει τη Sephora ως εκπρόσωπο της εμπειρογνωμοσύνης στο μακιγιάζ και την εξυπηρέτηση πελατών στα καταστήματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος της, τα μέλη της επιλέγονται πολύ προσεκτικά, με γνώμονα τη δημιουργική εμπειρογνωμοσύνη και το ομαδικό πνεύμα τους. Είναι οι βασικοί πρέσβεις της Sephora στον κόσμο της ομορφιάς.
 

Επιλογή υποψηφίων από διάφορες χώρες για να συμμετέχουν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης
διάρκειας 12 μηνών πάνω στους 4 κεντρικούς πυλώνες που πρέπει να γνωρίζει ένας Make-up Artist της Sephora:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ: «The Communication Studio»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: με το σεμινάριο «The Commercial Studio»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ: με το σεμινάριο «Industry Expertise Studio»,
Και τεχνικές μακιγιάζ με το σεμινάριο «The Make-Up Artistry Studio».

 

Επιλογή υποψηφίων από διάφορες χώρες για να συμμετέχουν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 12 μηνών πάνω στους 4 κεντρικούς πυλώνες που πρέπει να νωρίζει ένας Make-up Artist της Sephora:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ: «The Communication Studio»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: με το σεμινάριο «The Commercial Studio»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ: με το σεμινάριο «Industry Expertise Studio»,
Και τεχνικές μακιγιάζ με το σεμινάριο «The Make-Up Artistry Studio».

Οι ικανότεροι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη για τους ακόλουθους τομείς από μια επιτροπή ειδικών: επικοινωνία, πωλήσεις,
δημιουργία και γνώση του κλάδου των καλλυντικών και εμπειρογνωμοσύνη στο μακιγιάζ

Οι ικανότεροι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη για τους ακόλουθους τομείς από μια επιτροπή ειδικών: επικοινωνία, πωλήσεις, δημιουργία και γνώση του κλάδου των καλλυντικών και εμπειρογνωμοσύνη στο μακιγιάζ

Στο τέλος αυτού του σταδίου, κάποιοι από τους υποψήφιους θα έχουν την ευκαιρία να
μπουν στην Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora. 

Στο τέλος αυτού του σταδίου, κάποιοι από τους υποψήφιους θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στην Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora.