Η δημιουργία

ΣΤΑΔΊΩΝ

Ανάλογα με τις επιλογές σας, τα κίνητρά σας και την "δίψα" σας για μάθηση, μπορείτε να βρείτε επιλογές που θα ενδυναμώσουν την εξειδίκευσή σας. 

Μπορείτε να εξελιχθείτε σαν ο "expert" στην κατηγορία της κρεμικής περιποίησης, του αρώματος ή του make-up

Ανάλογα με τις επιλογές σας, τα κίνητρά σας και την "δίψα" σας για μάθηση, μπορείτε να βρείτε επιλογές που θα ενδυναμώσουν την εξειδίκευσή σας. 

Μπορείτε να εξελιχθείτε σαν ο "expert" στην κατηγορία της κρεμικής περιποίησης, του αρώματος ή του make-up

ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΟΜΆΔΑ

Η Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκε το 2016 με 5 μέλη και σήμερα, αριθμεί 9 Make-up Artists από ολόκληρη την περιφέρεια.

Ο στόχος της είναι να εδραιώσει τη Sephora ως εκπρόσωπο της εξειδίκευσης στο μακιγιάζ και την εξυπηρέτηση πελατών στα καταστήματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος της, τα μέλη της επιλέγονται πολύ προσεκτικά, με γνώμονα τη δημιουργική εξειδίκευση και το ομαδικό πνεύμα τους. Είναι οι βασικοί πρέσβεις της Sephora στον κόσμο της ομορφιάς. Εξαιτίας αυτής της καταπληκτικής ομάδας, μπορείτε να πάτε πέρα από την ομορφιά! 

ΜΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Η Ομάδα Επαγγελματιών Make Up Artists της Sephora στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκε το 2016 με 5 μέλη και σήμερα, αριθμεί 9 Make-up Artists από ολόκληρη την περιφέρεια.

Ο στόχος της είναι να εδραιώσει τη Sephora ως εκπρόσωπο της εξειδίκευσης στο μακιγιάζ και την εξυπηρέτηση πελατών στα καταστήματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος της, τα μέλη της επιλέγονται πολύ προσεκτικά, με γνώμονα τη δημιουργική εξειδίκευση και το ομαδικό πνεύμα τους. Είναι οι βασικοί πρέσβεις της Sephora στον κόσμο της ομορφιάς. Εξαιτίας αυτής της καταπληκτικής ομάδας, μπορείτε να πάτε πέρα από την ομορφιά! 

Επιλογή υποψηφίων από διάφορες χώρες για να συμμετέχουν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης
διάρκειας 12 μηνών πάνω στους 4 κεντρικούς πυλώνες που πρέπει να γνωρίζει ένας Make-up Artist της Sephora:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ: «The Communication Studio»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: με το σεμινάριο «The Commercial Studio»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ: με το σεμινάριο «Industry Expertise Studio»,
Και τεχνικές μακιγιάζ με το σεμινάριο «The Make-Up Artistry Studio».

 

Επιλογή υποψηφίων από διάφορες χώρες για να συμμετέχουν σε ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 12 μηνών πάνω στους 4 κεντρικούς πυλώνες που πρέπει να νωρίζει ένας Make-up Artist της Sephora:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ: «The Communication Studio»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ: με το σεμινάριο «The Commercial Studio»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ: με το σεμινάριο «Industry Expertise Studio»,
Και τεχνικές μακιγιάζ με το σεμινάριο «The Make-Up Artistry Studio».

Οι πιο ικανοί και δημιουργικοί υποψήφιοι, θα δώσουν συνέντευξη στα παρακάτω θέματα, μέσα από ένα πάνελ ειδικών: επικοινωνία, πωλήσεις, δημιουργικότητα και γνώση της Ομορφιάς, εξειδίκευση στο make up

Οι πιο ικανοί και δημιουργικοί υποψήφιοι, θα δώσουν συνέντευξη στα παρακάτω θέματα, μέσα από ένα πάνελ ειδικών: επικοινωνία, πωλήσεις, δημιουργικότητα και γνώση της Ομορφιάς, εξειδίκευση στο make up

Στο τέλος αυτού του σταδίου, είναι που ορισμένοι υποψήφιοι, μπορούν να γίνουν μέλη της ομάδας Sephora PRO

Στο τέλος αυτού του σταδίου, είναι που ορισμένοι υποψήφιοι, μπορούν να γίνουν μέλη της ομάδας Sephora PRO