Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

MARKETING & DIGITAL

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ REAL ESTATE

SEPHORA COLLECTION

SUPPLY CHAIN / LOGISTICS