Incluziune și diversitate : Descoperiți indicele de incluziune LVMH!

 

Până în anul 2020, indicele de incluziune va ajuta LVMH să-și atingă obiectivul de 50/50 privind  egalitatea între sexe. Sephora va participa activ la indexul incluziunii, personalul Sephora fiind implicat în susținerea diversității în cadrul grupului, împreună cu Ambasadorii și Coordonatorii noștri de la sediul central și regiunile care accelerează incluziunea și diversitatea în cadrul brandului nostru. O mai mare incluziune și diversitate este reprezentată de componentele cheie ale obiectivelor noastre și anume, acelea de a fi cea mai iubită și mai diversă comunitate de frumusețe din lume, de a surprinde și de a încânta clienții noștri mai mult decât oricine altcineva. 

Indicele de incluziune al LVMH este un program care încurajează membrii grupului să promoveze diversitatea. A fost conceput, în primul rând, pentru a valorifica, măsura și stimula eforturile de a da putere femilor. CEO-ul Chris de Lapuente și Vicepreședintele HR Global Senior, Janet Dekker, se angajează să sporească egalitatea între sexe, să includă și să extindă obiectivele diversității Sephora, să includă criterii precum LGBT, handicapul, etnia și vârsta. 

Descoperiți discuția despre noul indice de incluziune al LVMH dintre Janet Dekker, vicepresedintele nostru global pentru resurse umane și ambasadorul indicelui de incluziune Sephora, Baptiste Deheunynck, membru al proiectului Inclusion Index și un analist de afaceri EME pentru strategia și experiența clientului din Paris.