Jste připraveni

SE SPOLEČNĚ S NÁMI ZAVÁZAT?

V Sephora podporujeme odvážné volby v kráse a v životě.
Náš závazek je potvrzen v programu SEPHORA STANDS, který rozvíjí i
niciativy v oblasti sociální odpovědnosti a životního prostředí.

V Sephora podporujeme odvážné volby v kráse a v životě. Náš závazek je potvrzen v programu SEPHORA STANDS, který rozvíjí iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti a životního prostředí.

Chris De Lapuente

CEO

"JEDNA VĚC, KTERÁ NÁS OPRAVDU ODLIŠUJE OD NAŠICH KONKURENTŮ, JE NÁŠ SPOLEČENSKÝ ZÁVAZEK." SNAŽÍME SE ZLEPŠOVAT  ŽIVOTY LIDÍ TÍM, ŽE JIM POSKYTUJEME NÁSTROJE A PROSTŘEDKY K VYJÁDŘENÍ SVÉ VLASTNÍ KRÁSY. PRO NĚKTERÉ TO VŠAK PROSTĚ NENÍ MOŽNÉ KVŮLI JEJICH OSOBNÍMU PROSTŘEDÍ NEBO OKOLNOSTEM.

A PRÁVĚ TAM PŘICHÁZÍ SEPHORA STANDS. DÍKY ŠTĚDROSTI A ODHODLÁNÍ NAŠICH TÝMŮ DOKÁZALA SEPHORA STANDS POMOCI TISÍCŮM LIDÍ BÝT SÁM SEBOU, NAJÍT SEBEVĚDOMÍ UVNITŘ SAMA SEBE."

SEPHORA PODPORUJE

Sephora je blízká různorodým komunitám žen s více než 500 místními charitativními organizacemi vybranými pro jejich akce za podporu rovnosti a začlenění. Sephora s nimi jedná prostřednictvím svých zaměstnanců. Podporuje také štědrost svých zákazníků tím, že předává jejich dary.

SEPHORA INSPIRUJE A POMÁHÁ ŽENÁM POSILOVAT JEJICH POSTAVENÍ

I v kosmetickém průmyslu jsou ženy podnikatelky nedostatečně zastoupeny. SEPHORA ACCELERATE byla spuštěna v roce 2016 s cílem podpořit rostoucí komunitu podnikatelek s vlastními začínajícími podniky ve všech oblastech krásy a v mnoha různých zemích. Každý rok, v den žen, podniká Sephora iniciativy, které mají ženám pomoci v jejich kariéře.

 

SEPHORA POMÁHÁ

Ukazovat se v nejlepším světle pomáhá zvýšit Vaše sebevědomí. SEPHORA CLASSES FOR CONFIDENCE nabízejí školení a koučování v oblasti krásy, aby se ženy procházející významnými životními událostmi, mohly sebevědomě a co nejlépe prezentovat.

 

V ČÍSLECH:

• Dosud více než 50 000 lidí povzbuzeno programem Classes for Confidence.
• 33 podniků založených ženami, které využívaly ekosystém podpory Sephora Accelerate.
• Více než 500 neziskových partnerů na místní i globální úrovni.

V ČÍSLECH:

• Dosud více než 50 000 lidí povzbuzeno programem Classes for Confidence.
• 33 podniků založených ženami, které využívaly ekosystém podpory Sephora Accelerate.
• Více než 500 neziskových partnerů na místní i globální úrovni.

SEPHORA CHRÁNÍ

Společnost Sephora, jako lídr ve světě krásy, si klade za cíl rozvíjet své aktivity odpovědným způsobem omezováním svého dopadu na životní prostředí a provádět pozitivní transformaci svého hodnotového řetězce v souladu s programem LIFE 2020 od skupiny LVMH.

SEPHORA OMEZUJE SVOU EKOLOGICKOU STOPU

Sephora si je vědoma dopadu svých produktů, obalů a prodejen. Jsou soustavně kontrolovány a monitorovány. V důsledku shromážděných údajů se společnost Sephora rozhodla obrátit se na ekologický design, přičemž použila materiály, které snižují dopad na životní prostředí minimalizací využívání vzácných přírodních zdrojů a snižováním odpadu při výrobě a balení.

SEPHORA JEDNÁ PROTI GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ

Cílem společnosti Sephora je do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20%. Za tímto účelem mění společnost svou spotřebu energie v 2 500 prodejnách. Hlavními faktory jsou: instalace LED osvětlení, obnova klimatizačních a topných zařízení a hledání vysokého environmentálního výkonu od fáze návrhu nových obchodů prostřednictvím certifikačního procesu. Sephora byla průkopníkem ve využívání elektrické dopravy pro dodávky do obchodů a při odebírání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

SEPHORA ZMOCŇUJE A PODPORUJE SVÉ DODAVATELE,

Sephora spolupracuje s tisíci dodavateli. Ve vztahu k těmto dodavatelům jsou klíčovými faktory: bezpečnost výrobků, dodržování sociálních podmínek, boj proti korupci a osvědčené postupy v oblasti životního prostředí. Tyto požadavky jsou formalizovány prostřednictvím kodexu chování stanoveného LVMH. Naši dodavatelé podléhají posouzení a auditům na základě sociálních a environmentálních faktorů. Kromě jednoduchých kontrol je cílená podpora nabízena také na pomoc našim partnerům v rozvoji.

Chris de Lapuente

CEO

„USILUJEME O TO, ABYCHOM BYLI NEJÚŽASNĚJŠÍ KOMUNITOU KRÁSY NA SVĚTĚ. V TÉTO SOUVISLOSTI MÁ SEPHORA, JAKO VŮDČÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOST NA TRHU, ODPOVĚDNOST ZA PROPAGACI PŘÍKLADNÉHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. TOTO PROBÍHÁ ZA POMOCI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, ZAŘÍZENÍ A NOVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; TYTO PROCESY BYLY ZAVEDENY NATRVALO A MAJI DOPAD NA VŠECHNY ASPEKTY DESIGNU NAŠICH PRODEJEN, PROVOZU, LOGISTIKY A NAŠICH PRODUKTŮ."

 

jOb alert


Stay connected by joining our network!
Enter your e-mail and tell us a bit about yourself, and we'll keep you
informed about upcoming events and opportunities that match your interests.